A Day in the Life of a Researcher

သုေတသီဘ၀ရဲ႕ တစ္ေန႔တာ

         ပညာရွိတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ စိတ္၀င္စားပါသလား။ Wynee ကေန ေ၀မွ်ေပးေနတဲ့ “ဘ၀ရဲ႕တစ္ေန႔တာ“ေဆာင္းပါးေတြက တကယ့္လက္ေတြ႕မွာအလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေတြအတြက္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခြင္ဘ၀အတြက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ပါတယ္။ Stony Brook University က သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္သူ Min Ting Wu ရဲ႕ ဘ၀တစ္ေန႔တာအေၾကာင္းကို Wynee က ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

         Min Ting Wu က Stony Brook University မွာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာစီးပြားေရးဘာသာရပ္ကို အဓိကဦးတည္ၿပီး စီးပြားေရး၊ သခ်ၤာဘာသာရပ္နဲ႔ အသံုးခ်စာရင္းအင္းပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။  Stony Brook University မွာ သုေတသီတစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ သူရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကို ေ၀မွ်ေပးထားပါတယ္။ Min Ting က ေခတ္သစ္အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေထာင္စုႏွစ္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ေတြၾကားမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈေႏွာင့္ေႏွးလာတဲ့အေျပာင္းအလဲအေပၚ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ သူရဲ႕သုေတသနဆိုင္ရာစိတ္ပါ၀င္စားမႈေတြမွာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာစီးပြားေရး၊ ပိုးပန္းမႈနဲ႔ လက္ထပ္ျခင္း၊ သခ်ၤာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္နဲ႔ ေငြေၾကးပိုင္းမွာ ယင္းရဲ႕အသံုး၀င္မႈေတြအေပၚ အဓိကထားတဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြပါ၀င္ပါတယ္။ သူက လက္ရွိမွာ သုေတသပေရာဂ်က္သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုက သူကိုယ္တိုင္ အတြက္ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏွစ္ခုကို ပေရာ္ဖက္ဆာေတြ၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြနဲ႔အတူ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ သုေတသီတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕တစ္ေန႔တာဘ၀ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

         သူ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သုေတသနေတြထဲက တစ္ခုက 10-K အစီရင္ခံစာေတြ (United States Securities & Exchange Commission ကို ႏွစ္စဥ္ မျဖစ္မေနတင္ရတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ဘ႑ာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံုပါတဲ့အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ)နဲ႔ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဗန္းစကားအသံုးအႏႈန္းေတြရဲ႕ နားလည္ရခက္ခဲမႈေတြက စေတာ့ေစ်းေတြ ျမင့္ျမင့္မားမားက်ဆင္းေနတဲ့အႏၲရာယ္နဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၿပီး စေတာ့ေစ်းတန္ဖိုးက်ရႈံးမႈေပၚမွာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာေတြ မရွင္းလင္းမႈရဲ႕အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို စိစစ္ေလ့လာရပါတယ္။ ရႈပ္ေထြးတဲ့ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာေတြကို တင္ျပတဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ (Client)ေတြကဆီကရလာတဲ့ သေဘာမက်တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို မန္ေနဂ်ာေတြက ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အတြက္ ဖံုးထားတဲ့မေကာင္းသတင္းေတြ စုပံုတာကေန စေတာ့ေစ်းက်ဆင္းမႈေတြ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ သုေတသန ပေရာဂ်က္အတြင္း Min Ting အသံုးျပဳတဲ့အရာအခ်ဳိ႕ေတြက ေငြေၾကးဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာရႈပ္ေထြးမႈရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကို စစ္ေဆးႏိုင္မယ့့္ စာသားအေၾကာင္းအရာရဲ႕ ဇာစ္ျမစ္ကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ ေတြကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာျခင္း၊ သခ်ၤာနည္းဆိုင္ရာစာရင္းအင္းေတြ၊ ပံုေဖာ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြျဖစ္ပါတယ္။   

        တကၠသိုလ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သုေတသနနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပညာရပ္ဆို္င္ရာေထာက္ပံ့မႈေတြကို အမ်ားႀကီးေပးပါတယ္။ သုေတသနဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳက အဖိုးအထိုက္တန္ဆံုး ေကာလိပ္အေတြ႕အႀကံဳေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနက ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ဗဟုသုတေတြမ်ားျပားလာေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕စိတ္၀င္စားခ်က္ေတြကို သိရွိေစပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အတြက္ေတာ့ သုေတသနဆိုတာက ဓာတ္ခြဲခန္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ျခင္းလို႔ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။ အဲဒါက မမွန္ပါဘူး။ သုေတသနကို ကိုယ့္အခန္းထဲမွာပဲ စုစည္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဥပမာ-အေၾကာင္းအရာရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ေလ့လာျခင္းကတစ္ဆင့္ အေျပာင္းအလဲေတြကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ရလဒ္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

- နံနက္ ၆ နာရီမွ ၇ နာရီခြဲထိ

အိပ္ရာထ၊ အီးေမးလ္ေတြအားလံုးကို အေၾကာင္းျပန္။ အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ၿပီး ေက်ာင္း၀င္းထဲသြားပါတယ္။

- နံနက္ ၇ နာရီခြဲမွ ၉ နာရီထိ

အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ ပြဲေတြရွိ၊မရွိ ျပကၡဒိန္မွာ စစ္။ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိရွိ စုစည္းၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ဖို႔ Python၊ MATLAB နဲ႔ R ကုဒ္ေတြကို ေရးပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲေတြကို ႀကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ဖို႔ စုစည္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ အေၾကာင္းအရာတင္ျပျခင္းေတြအတြက္ ပံုေဖာ္ျပျခင္းေတြကတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ေတြကို အသက္၀င္လာေစပါတယ္။ R ကုဒ္ေရးရတာကို ပိုႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ R က လြတ္လပ္၊ ၾသဇာရွိ၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး ဂရပ္ေတြ၊ စာရင္းအင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြအမ်ားအျပားကို လုပ္ႏိုင္ေစပါတယ္။ စာရင္းအင္းေတြ ကို ေလ့လာေနတဲ့ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္၊ အခ်က္အလက္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြ၊ ဂရပ္အသံုးျပဳမႈေတြ၊ စာရင္းအင္းဆို္င္ရာတြက္ခ်က္မႈေတြ အမ်ားအျပားကို လုပ္ေနရတဲ့ သုေတသနတစ္ေယာက္အတြက္ R  က အေကာင္းဆံုးသူငယ္ခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။

- နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီထိ

အတန္းတက္ပါတယ္။

- ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီထိ

သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေန႔လယ္စာစားတယ္။ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ သုေတသနပေရာဂ်က္ေတြကို စစ္ေဆးေစၿပီး Update အေျခအေနေတြကို အသိေပးပါတယ္။ Update ေတြရွိမရွိ အီးေမးလ္စစ္ၿပီး အီးေမးလ္ေတြကို အေၾကာင္းျပန္တယ္။

- မြန္းလြဲ ၁ နာရီကေန ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္ထိ

Stony Brook University ရဲ႕ Department of Sociology ေအာက္မွာ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြကို ကူညီၿပီး Lecture ေတြ ေပးပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းက ေခတ္သစ္လူမႈေရးျပႆနာေတြ (ၿမိဳ႕ျပေနသူေတြမ်ားျပားလာျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မရရွိျခင္း၊ မႈခင္းေတြစသျဖင့္)နဲ႔ ႏိုင္ငံတိုင္းက ကမၻာအဆင့္ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာေတြကို သင္တယ္၊ စိစစ္ေလ့လာတယ္။

- မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၂၀ မိနစ္ကေန ၃ နာရီ ၅၀ မိနစ္ထိ

တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္မွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ စာေရးသူရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔၊ ပညာသင္ဆုေတြ၊ သုေတသနေတြနဲ႔ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဂ်ာနယ္ေတြကို ေလ့လာဖို႔၊ သုေတသနအခ်က္အလက္ေတြကို အက်ဳိးရွိရွိထိန္းသိမ္းရင္းနဲ႔ ေ၀မွ်ဖို႔အတြက္ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြ၊ သုေတသနျပဳသူေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြနဲ႔ သုေတသနျပဳသူေတြရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ဖို႔က အေရးပါပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕စာတမ္းအတြက္ အမ်ားႀကီးအားထုတ္ထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ပညာရွိေတြ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရဖို႔၊ သူတို႔ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ အတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံေတြရွိ တျခားအဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြက စာၾကည့္တုိက္မွဴးေတြနဲ႔လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။    

- ညေန ၄ နာရီမွ ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္ထိ

စာရင္းအင္းနဲ႔ R Coding Lectures

- ညေန ၅ နာရီခြဲမွ ၆ နာရီခြဲထိ

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ သုေတသန Update ေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြအတြက္ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြ၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြနဲ႔ အျပင္မွာ လူခ်င္း၊ ဒါမွမဟုတ္ Skype ေပၚကေန ေတြ႕ဆံုပါတယ္။

- ညေန ၆ နာရီခြဲမွ ၇ နာရီထိ

ညစာစား၊ အိမ္အလုပ္လုပ္။

 

- ည ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ

အတန္းအတြက္ Powerpoint Slide ေတြကို ျပန္ေလ့လာ၊ သင္ရိုးစာအုပ္ေတြဖတ္ပါတယ္။

- ည ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီထိ

မနက္တုန္းက ေရးခဲ့တဲ့ ကုဒ္ေတြထဲက Bug ေတြကို ရွင္းတယ္။ စာရင္းအင္းေတြေကာင္းေကာင္းထြက္ေပၚလာဖို႔  အခ်က္အလက္စုေဆာင္းတဲ့စနစ္ေတြကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္။

- ည ၁၀ နာရီမွ ၁၀ နာရီခြဲထိ

က်မ္းစာဖတ္၊ အိပ္ရာ၀င္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔

သုေတသနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတဲ့ တစ္ေန႔တာက ေတာ္ေတာ္အလုပ္မ်ားႏိုင္ၿပီး ျပႆနာေတြကလည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ရွိတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မကေတာ့ ဘယ္ေလာက္အလုပ္မ်ားမ်ား တစ္ရက္ ရွစ္နာရီအိပ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးက ကၽြန္မရဲ႕ အဓိကဦးစားေပးျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနနဲဲ႔ တစ္ေန႔တာကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာ ကိုယ္ အလုပ္ၿပီးခ်င္တဲ့အရာေတြကို အရင္ဆံုးဦးစားေပးလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ သုေတသန၊ စာသင္ျခင္းနဲ႔ စာၾကည့္တိုက္အလုပ္ေတြအျပင္ ကၽြန္မမွာ လုပ္စရာ ေက်ာင္းစာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္နဲ႔ ဘ၀ ေနထိုင္မႈမွ်ေျခရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံ စိတ္ဖိစီးမႈေတြရွိေနရင္ေတာင္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတာ၊ ဘုရားေက်ာင္းသြားတာေတြကို ကၽြန္မ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တာ ကုန္ဆံုးတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္္မတို႔ဟာ ဘ၀ရဲ႕တျခားအစိတ္အပိုင္းေတြကေန ေ၀းကြာမသြားသင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္မသိနားလည္ပါတယ္။

A Day in the Life of a Researcher

A Day in the Life of a Researcher

         Are you interested in becoming an academic? Wynee’s “A Day in the Life” series provides a glimpse into the daily lives of real professionals so that you can be better prepared for interviews and life on the job. Wynee provides below a day in the life of Min Ting Wu, a researcher at Stony Brook University.

         Min Ting Wu is a sophomore studying economics, pure mathematics, and applied statistics with a concentration on financial economics at Stony Brook University. She shares her experiences as a researcher at Stony Brook University. Min Ting concerns the trend in delaying marriages among millennials in the contemporary United States. Her research interest includes business and data analytics with a focus on financial economics, courtship and marriage, mathematical modeling and its application to finance. She is currently working on 3 research projects, one on herself and two working with professors and industry professionals in the fields of investment banking and accounting. Below, she will mention her daily life working as a researcher.

         One of the research she is currently working on is examining the effect of financial reporting complexity on crash risk by studying how less readable 10-K reports (a mandatory annual report required by the U.S. Securities and Exchange Commission, that provides a comprehensive summary of a firm’s financial performance) and industry jargons are associated with higher stock price crash risk. With the argument that managers can favorably hide adverse information from clients by presenting intricate financial reports that can cause stock price crashes due to the accumulation of hidden bad news. Some of the tools she uses regularly during this research project are text mining, data analysis, mathematical statistics, modeling, and cross-sectional analyses in order to examine the effect of financial reporting complexity.
Many universities pour in a lot of momentary and academic supports when it comes to research. Research experience is among one of the most rewarding college experiences. Research allows students to build upon their knowledge and allows students to explore their interests. To many people, research means working in the lab, yet it is not quite right. Research can be conducted in your own room using the data we collected and use text mining, for example, to examine trend and forecast results.

6:30 - 7:30 AM
Wake up and reply to all my emails. Get ready and head back to the main campus.

7:30 - 9:00 AM
Check the calendar for meetings and events. Write Python, MATLAB and R codes to efficiently gather and analyze data. Analyze information and the data we collected to predict trends and bring data to life through visualization and modeling for meetings and presentations. I prefer writing R codes because R is free, powerful, flexible, and R allows me to do a lot of graphic and statistic analysis. As a student who is studying statistics and a researcher who works a lot on data analysis, graphical applications and statistical computations--R is my best friend!

9:00 AM - 12:00 PM
Attend classes

12:00 - 1 PM
Lunch with friends or meet up with professors for a quick check-in and update them upon my research projects. Check my email for any updates and respond to email.

1:00AM - 2:20 PM
Giving out lectures by assisting professors under the Department of Sociology at Stony Brook University. Teach and examine contemporary social problems (urbanization, unemployment, crime et cetera) in the world, and how each country is connected to global level processes or institutions.

2:20 - 3:50 PM
Part-time working in the university’s library. Specifically working with professors and researchers to protect the author's copyright, review scholarship, research, and publication of academic journals, preserve and share research data, and effectively preserving and sharing research data. This is important because it is crucial to protect professors and researchers’ copyrights as they pour in a lot of effort into their papers. Besides, I also work closely with librarians from other higher education institutions in both United States and Canada to access and contribute to the open access scholarly repository and Academic Commons.

4:00 - 5:20 PM
Statistics and coding in R lectures

5:30 - 6:30 PM
On person/skype meeting with professors and industrial professionals upon our research update and how to improve the data collection processes.

6:30 - 7 PM
Dinner and chores.

7:00 - 9 PM
Study for my classes by going over slides and reading the textbooks.

9:00 - 10 PM
Clear some bugs in my codes that I wrote in the morning. Continue to develop and implement databases and data collection systems to optimize statistical quality.

10:00 - 10:30 PM
Read the Bible and getting ready to sleep.

Conclusion:
A day working as a researcher can be considerably hectic. It is inevitable to come across with constraint in time. Regardless, I have to have 8 hours a sleep per day no matter how busy I am because health is my top priority. In short, it is vital to prioritize what's the most important task we want to finish or have by the end of the day. Besides my research, teaching, and work in the library, I have a heavy load schoolwork; therefore, it is necessary to have a work-life balance lifestyle. I go out to hang with friends and go to Church at a regular basis even though I can be quite stressful sometimes; however, I know at the end of the day we cannot let our works cut us off from all other aspects of life.