#CareerGallery

#CareerGallery

Career Advice

 #BeEnriched #BeInspired #BeDriven

လူငယ္မ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိတ္အားတက္ေစရန္ Wynee မွ ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ျဖင့္ Career Gallery ပြဲအား ႀကီးမွဴး စီစဥ္ခဲ့သည္။ ထိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္သူ အေယာက္ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ေဟာေျပာသူ အေယာက္၂၀ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔မွာ WyneeMyanmar.com မွ က်င္းပေသာ ပထမဆံုး Career Gallery ပြဲအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိပြဲသည္ တစ္ေန႔လံုး ၾကာျမင့္ခဲ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသူမ်ား အားလံုးကို တစ္္ေနရာတည္း၌ တစ္စုတစ္စည္းျဖစ္ေစၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တက္သစ္စ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူငယ္မ်ားအာ အေတြ႕အႀကံဳ ပညာေပးရင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ားကို ေ၀မွ်ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါပြဲသည္ စေနေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္Thalun International School (Ahlone Campus) ၌ Yangon University Motivators English Club (YUMEC) ႏွင့္အတူ ပူးတြဲ က်င္းပျဖစ္ခဲ့သည္။ Yangon University Motivators English Club  (YUMEC) သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေျချပဳ တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ မ်ိဳးဆက္သစ္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအား အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား စြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - YUMEC FounderZayYa Moe Kyaw မွ ဤ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ၂၀၁၆ ခုနစ္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ စတင္ အသက္၀င္လာပံုကို ရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ Wynee Founder & Investment Professional ျဖစ္သူ Jessica Aung မွ အလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ မည္မွ် အေရးပါပံုကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခု ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူ အေယာက္ ၂၀ မွ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အေမးအေျဖ က႑၊ ေဟာေျပာမႈ မ်ား စုစုေပါင္း အစီအစဥ္ ၁၀ ခုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - စိတ္အားတက္ေစသည့္ ေဟာေျပာသူ အေနနွင့္ Model –Thandar Hlaing မွ Personal Brand တည္ေဆာက္ပံုနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားကို ေ၀မွ်ၿပီးေတာ့ ပြဲအစီအစဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ ရဲ႕ ဖက္ရွင္နဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကား ပါ၀င္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သူမရဲ႕ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳေတြကို လူငယ္ေတြကို ေ၀မွ်ေပးခဲ့ပါတယ္..။

ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနေသာ အဆုိေတာ္ ခ်မ္းခ်မ္းရဲ႕ အားတက္ဖြယ္ရာ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္္အကိုင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ “ကိုယ့္မွာ ခိုင္မာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္” လို႔ မခ်မ္းခ်မ္းက ေ၀မွ်သြားပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ (၁) – ကုိုယ္ဟာ ဘယ္လို ကုမၸဏီမ်ိဳးမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္သလဲ ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ( လက္၀ဲဘက္မွ စ၍ Isabella Sway Tin, Co-founder at Rangoon Tea House
 မွ “ ကိုယ္ဟာ အေသးစား စီးပြားေရးေတြကို လုပ္တဲ့အခါ စီးပြားေရးလုပ္မယ့္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ၀ယ္သူေတြနဲ႔ သင္ေတာ္တဲ့ ေနရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ထမ္းတိုင္ဟာ ကုမၸဏီတိုးတက္မႈအတြက္ တစိတ္တေဒသ ကေန အေရးပါေနပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္၊ Kyawt Kay Khaing, Deputy CEO of United Amara Bank မွ “ သင္ယူမႈ ျဖစ္စဥ္က ဘယ္ေတာ့မွ ရပ္သြားမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေလ့လာသင္ယူမႈကို အျမဲအစဥ္ မျပတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဆိုၿပီး ေ၀မွ်ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Mei Mei Chua, Managing Director of United Beauty Palace Myanmar [SMU Myanmar Alumni Chapter] မွ “ မိမိရဲ႕ တန္ဖိုးကို ခုိင္ခိုင္မာမာ သတ္မွတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာေတာ့ flexible- တျခားသူေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ကိုင္ပါ” လို႔ မွ်ေ၀ခဲ့ၿပီး Rose Swe, Co-founder at Mango Group
 မွ “ ဘယ္အရာကိုပဲ လုပ္လုပ္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ပါ” လို႔ မွ်ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ Tang Wai Leong, Wynee Team Member & Associate Director at Klareco Communications မွ moderator အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။)

စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ (၂) - ပတ္၀န္းက်င္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ အလုပ္ကိုင္မ်ိဳးကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မလဲ။ ( လက္၀ဲဘက္မွ စ၍ Nyi Nyein Aye – Co,founder at ThitsaWorks မွ “သင္ ၀ါသနာႀကီးမားတဲ့ အရာမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အဲ့အရသာကို ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။” Martin Pun, Head of CSR at Yoma Strategic Holdings မွ “ ကိုယ္ တေန႔နဲ႔ တေန႔ လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကို အျမဲ စိတ္တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ စတင္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အလုပ္ကို ေရြးပါ။ အဲ့အခါ ကိုယ္က အဲ့အလုပ္ကေန ၿပီးၿပည့္စံုတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ရရွိပါလိမ့္မယ္။” Emilie Röell, Founder at Doh Eain
 မွ “ ေရတ၀က္ ျပည့္ေနတဲ့ ဖန္ခြက္ကိုပဲ ၾကည့္ေပမယ့္ ရႈေထာင့္ ေျပာင္းလဲတဲ့ ပံုျပင္ ဥပမာေလးလိုပဲ ကိုယ္ရရွိတဲ့ အေနအထားေပၚ ေက်းဇူးတင္တဲ့ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ပါ။” Bradley Kopstick, Myanmar Country Manager at Insitor Management
 မွ “ တျခားသူမ်ားကို ေရရွည္ ကူညီႏုိင္မယ့္ အလုပ္အကိုင္မ်ိဳးကို ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။” စသျဖင့္ ေဟာေျပာသူမ်ားမွ အသီးသီး မွ်ေ၀ေပးသြားပါတယ္။ Nicole Aye, Wynee Team Member & National Project Officer, Partnerships Development at UNESCO မွ moderator အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။)

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - Career တိုးတက္ဖို႔အတြက္ နည္းပညာ Resources  မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ကို Yan Lin Thor, Wynee Member &  Co-founder at evolx IT & Business Solutions မွ မွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါတယ္။ “Wynee Forum ဟာ တနိုင္ငံလံုးက လူငယ္ေတြကို အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး လမ္းညႊန္ေပးတဲ့ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ Yan က မွ်ေ၀ေပးသြားပါတယ္။

Consultant at World Bank Group & former Fulbright scholar တစ္ဦးျဖစ္သူ  Kyi Pyar Chit Saw ကေတာ့ ဘြဲ႕လက္မွတ္ေတြထက္ ကိုယ့္ရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္ရာနဲ႔ ပါရမီ ေနာက္ကိုသာ လိုက္သင့္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

လက္၀ဲဘက္မွ စ၍ Myat Noe Aye, Head of Client Services at ANZ [SMU Myanmar Alumni Chapter] မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ Kyaw Kyaw Win, CEO at Innoveller [SMU Myanmar Alumni Chapter] မွ နည္္းပညာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ Kaung Set Zaw, Executive Director at Golden Express Tours & GM at Golden Eagle Ballooning [NTU Alumni Association Myanmar] မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး လည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - ကိုယ္ေရးကိုယ္ေသြးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

Khine Tharaphi Din, Deputy Head, Learning & Development at Yoma Bank [SMU Myanmar Alumni Chapter] မွ အခ်ိန္ကို စီမံ ခန္႔ခြဲအသံုးျပဳပံုနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့ Hyeran Kim, Projector Manager at United Nations Development Programme Myanmar မွ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေစေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ား ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို မွ်ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ သူမေျပာခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ “ ေနထိုင္တဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ နဂိုမူရင္းအတိုင္း ဟန္မေဆာင္ဘဲ ရိုးသားစြာေနထိုင္ပါ။ တျခားသူေတြဟာ ကိုယ့္အေပၚမွာ ေကာင္းေသာ ထင္ျမင္ခ်က္ေလးေတြ က်န္ရစ္ေနပါေစ။”

အထက္ေဖာ္ျပပါပံု - ေနာက္ကြယ္မွ ပံုရိပ္ ျမင္ကြင္းမ်ား

အေပၚဆံုး ၀ဲဘက္မွ ပြဲမစမွီ တြင္ အတိုခ်ဳပ္ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း၊ ပြဲမတိုင္ခင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရး စားပြဲတစ္၀ိုက္တြင္ ရွိေနၾကေသာ YUMEC အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ Moe Thitsa, Wynee co-founder မွ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကေသာ ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕လိုက္ ဓာတ္ပံုမ်ား။

We also would like to express our gratitude to MRTV-4 TV channel for their excellent coverage of our Career Gallery event.

 

 

#CareerGallery

 #BeEnriched #BeInspired #BeDriven

Wynee hosts first ever Career Gallery to inspire youth, over 150 participants and 20 speakers attending.

Yangon, 3rd February 2018WyneeMyanmar.com organised its first ever Career Gallery, a day-long event that gathered leading business leaders and social influencers from Myanmar to provide mentorship and career advice to students and young working professionals.

The event, which was held on Saturday, February 3 at Thalun International School (Ahlone Campus), was hosted together with Yangon University Motivators English Club (YUMEC), a student club that aims to upgrade English proficiency among the younger Myanmar generation.

Above: YUMEC founder ZayYa Moe Kyaw explained how the student-led club came to life in 2016. Wynee Founder & investment professional Jessica Aung talked about how important making informed decisions about career choices is.

The program featured around 20 established guests and celebrities across 10 sessions, which included panel discussions, interviews, inspirational talks and workshops.

Above: MOTIVATIONAL SPEAKERS International model Thandar Hlaing opened the event and shared tips about personal branding inspired by her career in fashion and TV. Students heard the inspirational story of singer and social influencer Chan Chan, who shared about the key turning points in her life and the secret behind her success. "Only if you have main aim or main theme, you can succeed."

Above: Panel Discussions

“PANEL DISCUSSION #1: Am I suited to work at a startup, SME, conglomerate or MNC?” From the left, Isabella Sway Tin, Co-founder at Rangoon Tea House
: "In small companies, you need to adapt quickly to the environment and customers. Employees are part of the growth." Kyawt Kay Khaing, Deputy CEO of United Amara Bank: "Learning is non-stop, you need to learn non-stop throughout your career." Mei Mei Chua, Managing Director at United Beauty Palace Myanmar [SMU Myanmar Alumni Chapter]
: “Be firm in your values, but be flexible in methods.” Rose Swe, Co-founder at Mango Group
: "Whatever you do, do it well." Tang Wai Leong, Wynee [Associate Director at Klareco Communications] as moderator.

“PANEL DISCUSSION #2: How do I have a purpose-filled career, making positive impact?” From the left, Nyi Nyein Aye, Co-founder at ThitsaWorks: “Act on your passion. Taste it.” Martin Pun, Head of CSR at Yoma Strategic Holdings: “Get excited to do what you need to do every day. Find a job that you are good at. That’s where you will get fulfilment.” Emilie Röell, Founder at Doh Eain
: “Cultivate an attitude of the half-full glass, of being grateful.” Bradley Kopsick, Myanmar Country Manager at Insitor Management
: “You need to find a career that helps other people in a sustainable way.” Nicole Aye, Wynee [National Project Officer, Partnerships Development at UNESCO] as moderator.

Above: RESOURCES From the left, Yan Linn Thor, Wynee [Co-founder, evolx IT & Business Solutions]: We want to give career guidance at a national scale. Wynee forum is such kind of resource." Kyi Pyar Chit Saw, Consultant at World Bank Group & former Fulbright scholar talking about following your passion and talents rather than your education. 

Above: SECTOR-FOCUSED WORKSHOPS From the left, Myat Noe Aye, Head of Client Services at ANZ [SMU Myanmar Alumni Chapter]
 on Banking & Finance. Kyaw Kyaw Win, CEO at Innoveller [SMU Myanmar Alumni Chapter]
 on Technology. Kaung Set Zaw, Executive Director at Golden Express Tours & GM at Golden Eagle Ballooning [NTU Alumni Association Myanmar] on Tourism & Hospitality.

Above: SKILLS DEVELOPMENT WORKSHOPS: Khine Tharaphe Din, Deputy Head, Learning & Development at Yoma Bank[SMU Myanmar Alumni Chapter]
 focused on project management (time management) skills. Hyeran Kim, Project Manager at United Nations Development Programme Myanmar, talked about making meaningful connections & networking skills: “Be you, be sincere, leave an impression.”

Above: Behind the Scenes. From the top left, Event briefing one hour before the event. Final touches before the event. YUMEC team members at the registration desk. Moe Thitsa, Wynee co-founder as Emcee. Some happy and engaged participants. Group pictures.

We also would like to express our gratitude to MRTV-4 TV channel for their excellent coverage of our Career Gallery event.