Leadership qualities do not just appear with a new name tag

Leadership qualities do not just appear with a new name tag

Career Advice Management Upgrade Yourself Workplace Success

[Zawgyi]

ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းသည္ နာမည္အသစ္တြင္တိုင္း ထြက္လာျခင္းမဟုတ္

     ကြ်န္ေတာ္ အားကစားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။ ၄င္းအားကစားသည္ ကၽြႏု္ပ္အား တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘဲ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ အႏုိင္ရရွိျခင္း၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ သိရွိနားလည္ ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဆိုးရြားတဲ့ေန႔ရက္ကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားကို ကိုယ္ခ်င္းစာတက္ေအာင္ ႏွင့္ အားကစားသမားမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးေသာ ကစားသမား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဘယ္လိုဆြဲေခၚရမည္ကို ကၽြႏု္ပ္အားသင္ေပးခဲ့ပါသည္။ Mike Bradley's The Art of Captaincy (Mike Bradley၏ အႏုပညာစြမ္းေဆာင္ရည္) ဆိုတဲ့စာအုပ္ကုိ ဖတ္ျခင္း အားျဖင့္ သူက ခရစ္ကတ္ ကစားတာကို ဝါသနာပါတယ္ဆိုတာသိရတယ္။ ခရစ္ကတ္ကစားဖို႔ဆိုရင္ လူ(၁၁)ေယာက္ထဲက (၄)ေယာက္ဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ဖို႔လိုၿပီး က်န္တဲ့သူေတြက ကူညီဖို႕ ကြ်မ္းက်င္မႈ လံုေလာက္စြာရွိရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈေတြသည္ အေကာင္းလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား(၃)ေယာက္က အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေနရၿပီး က်န္(၇)ေယာက္လည္း ကူညီဖို႕ အသင့္ျဖစ္ေနရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္/ ဦးေဆာင္ခ်က္မေကာင္းမႈေတြရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခား(၄)ေယာက္ သည္ အေကာင္းဆံုး / အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေနရၿပီး က်န္သူေတြကူညီဖို႕လိုအပ္သည္။ လိုရင္းကိုေျပာရမည္ ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မွာလည္း ျပႆနာရဲ႕အေျဖရွိခ်င္မွရွိမယ္္။ ဒါမွမဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ အခန္းထဲမွာ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ေကာင္ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ တျခားေတြထဲက ကြ်မ္းက်င္တဲ့သူေတြကို ေရြးထုတ္ႏိုင္သင့္ပါသည္။ အျခားေရာဘာရွိေသးလဲ။

     ဥပမာ သင္ကတစ္ေနကုန္အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕သားအားလံုးႏွင့္အိမ္စာေတြကို လုပ္ေနရတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင္စိတ္မစား၊ ဝါသနာမပါတဲ့ အဖြဲအစည္းထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္ဆိုပါစို႔။ သင့္ရဲ႕ ပင္ကိုစရုိက္ေတြက ဘာျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္လဲ။ သူတို႔က ဘာရလဒ္ေတြသူတို႔ရလိမ့္မလဲ။ သင့္ရဲ႕အမူအရာ ေတြကိုဘယ္လို ျပန္တံု႕ျပန္မယ္လို႕ထင္လဲ။ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိေသးလဲ။ အဖဲြ႕သားေတြထဲမွာေရာ ဘာအရင္းအျမစ္ေတြရွိေသးလဲ။

     ဒါဆိုရင္ဘာေၾကာင့္ အဖြဲ႕သားေတြ အိမ္ကြင္းကစားျခင္းမွာအသာစီးမႈေတြရွိလဲ။ သူတို႔ကြင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိၿပီး သူတို႔ကို အားေပးတဲ့ပရိတ္သတ္မ်ားလဲ သူတို႔ဆီမွာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ျခားေနရာကို သြားကစားရတဲ့အဖဲြ႕သားေတြရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြကေကာ္ ခရီးရွည္သြားေနရၿပီး ပင္ပန္းေသာ္လည္းသူတပါးေတြရဲ႕ေနရာ ကိုယ္နဲ႕ မရင္းႏွီွးေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္သူတို႔ အေနနဲ႕ရင္းႏွီးမႈေတြကိုပါေလ့လာရသည္။ အကယ္၍ သင့္အဖြဲ႕သားေတြအိမ္မွာ အင္တာနက္လိႈင္းမရွိျခင္း ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္သြားဖို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ဘတ္(စ္)ကားေပၚ မွာ မီးပိြဳင့္ေၾကာင့္ (၂)နာရီေလာက္အၾကာ ထိုင္ေစာင့္ေနခဲ့ရမယ္ဆိုလွ်င္ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႔ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေတြ႔ဖို႔ရန္ တကယ္လိုပါေသးသလာ။ အဖြဲ႕သားေတြရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕ဆံုဖို႕လိုေသး လား။ တကယ္လို႔သင္ကသင့္အဖြဲ႔သားေတြကို ရုံးခန္းထဲမွ မိုဒမ္းကရိယာအေဟာင္းကို  ေပးသံုးခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္လိမ့္မယ္မလဲ။ တစ္စံုတစ္ဦးက သူတို႔ရဲ႕ ပင္ကုိယ္စရိုက္ေပၚအေျခခံၿပီး သင့္ရဲ႕အမႈအရာကို အဆိုး၊ အေကာင္း ဘယ္လိုတံု႕ျပန္လာမယ္ဆိုတာကို ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္က သူ႔ရဲ႕ အားကစားသမားေတြကို မွန္ကန္တဲ့ အသိပညာေတြနဲ႕ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ္။

     ဒါေၾကာင့္ အကယ္၍ သင့္ဆီမွာ အေျဖမရွိဘူးဆိုရင္ ဝန္ခံလုိက္ဖုိ႕ဝန္မေလးပါနဲ႔ ။ အဖြဲ႕ထဲမွာ စဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစတဲ့အရာကို ပိုအာရုံစိုက္ရေအာင္။ ( ကြန္ပ်ဴတာကိုၾကည့္ေနေသာ သူ႔အဖြဲ႕သားမ်ား၏ ပခံုးကို အေနာက္မွလာ၍ ႏွိပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ရင္ႏွီးေအာင္လုပ္ေလ့ရွိေသာ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ကို သတိရမိတယ္။ ) သူ႔အဖြဲ႕သားေတြႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာေအာင္ လုပ္တာကြ်န္ေတာ္ တို႔အားလံုးသိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သူႏွင့္ လုိက္ဖက္မႈမရွိဟုဆိုႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအရာသည္လည္း အဖြဲ႕သားမ်ားကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ Bareilly သည္ အေျဖေကာင္းထြက္လာဖို႕ သူ၏ အဖြဲ႕သာမ်ား၏ တစ္ေယက္ထဲေနတတ္သူ၊ သူ၏ အလည့္မေရာက္ခင္ ဘယ္အရာကိုမွ လုပ္ေလ့မရွိသူ၊ လက္သည္းကို ဘာမွမက်န္ေအာင္ကိုက္ၿပီး စဥ္းစားတတ္သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို မွတ္စုေလ့ရွိသည္။ ဒီအရာသည္ အကဲခတ္ရန္ အလြန္အေရးပါၿပီး အဖြဲ႕သားမ်ား၏ သဘာဝနည္းလမ္းျဖစ္သည္ သာမက အဖြဲ႕သားမ်ားၾကားမွာ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစ ပါသည္။ စဥ္းစားမိတဲ႔အရာတစ္ခုသည္ တာဝန္ယူစိတ္ေတြ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာေသာအခါ အဖြဲ႔ သားမ်ား နားလည္မႈ တစ္ခုဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာျဖစ္ပါသည္။ သင္သို႔မဟုတ္သင့္အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စာနာမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ပိုမိုအာရုံစိုက္ေနသည္ကုိ မသိစိတ္ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေပါ့မလား။ ၎သည္ထိ ေတြ႕ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာအလုပ္ျဖစ္သလား။ သူတို႔၏က်င္းပေနရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားသည္ ဘီစကြတ္ကိုယူလာျခင္း၊ မဲထည့္ပံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေက်နပ္မႈရွိမရွိကို လိုက္နားစြင့္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာ ေဆြမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသတိမထားမိက် ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ အသင္းတစ္ခုရဲ႕ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ရႈံးနိမ့္ျခင္းၾကားမွာ ကြာျခားမႈေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။

Matthew Gosney   သည္ ႀသစေၾတးလ် တိုက္သားျဖစ္ၿပီး လူသားတို႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖြံၿဖိဳးမႈကို ကူညီေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အရာရွိတစ္ေယက္အေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ သူ ျဖစ္သည္။

[Unicode]

ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းသည် နာမည်အသစ်တွင်တိုင်း ထွက်လာခြင်းမဟုတ်

ကျွန်တော် အားကစားကို ချစ်မြတ်နိုးပါသည်။ ၎င်းအားကစားသည် ကျွနု်ပ်အား တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အသင်းအဖွဲ့နှင့် အနိုင်ရရှိခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုတွေ သိရှိနားလည် စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ဆိုးရွားတဲ့နေ့ရက်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားကို ကိုယ်ချင်းစာတက်အောင် နှင့် အားကစားသမားများမှ အကောင်းဆုံးသော ကစားသမား ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဘယ်လိုဆွဲခေါ်ရမည်ကို ကျွနု်ပ်အားသင်ပေးခဲ့ပါသည်။ Mike Bradley's The Art of Captaincy (Mike Bradley၏ အနုပညာစွမ်းဆောင်ရည်) ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ခြင်း အားဖြင့် သူက ခရစ်ကတ် ကစားတာကို ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ ခရစ်ကတ်ကစားဖို့ဆိုရင် လူ(၁၁)ယောက်ထဲက (၄)ယောက်ဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လိုပြီး ကျန်တဲ့သူတွေက ကူညီဖို့ ကျွမ်းကျင်မှု လုံလောက်စွာရှိရမည်။ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှု လုပ်ဆောင်မှုတွေသည် အကောင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အခြား(၃)ယောက်က အတော်ဆုံးဖြစ်နေရပြီး ကျန်(၇)ယောက်လည်း ကူညီဖို့ အသင့်ဖြစ်နေရမည်။ ခေါင်းဆောင်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်/ ဦးဆောင်ချက်မကောင်းမှုတွေရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြား(၄)ယောက် သည် အကောင်းဆုံး / အတော်ဆုံးဖြစ်နေရပြီး ကျန်သူတွေကူညီဖို့လိုအပ်သည်။ လိုရင်းကိုပြောရမည် ဆိုရင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာလည်း ပြဿနာရဲ့အဖြေရှိချင်မှရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခေါင်းဆောင်သည် အခန်းထဲမှာ အတော်ဆုံးဖြစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း သူသည် တခြားတွေထဲက ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကို ရွေးထုတ်နိုင်သင့်ပါသည်။ အခြားရောဘာရှိသေးလဲ။

ဥပမာ သင်ကတစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့သားအားလုံးနှင့်အိမ်စာတွေကိုလုပ်နေရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်စိတ်မစား၊ ဝါသနာမပါတဲ့ အဖွဲအစည်းထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုပါစို့။ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်တွေက ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လဲ။ သူတို့က ဘာရလဒ်တွေသူတို့ရလိမ့်မလဲ။ သင့်ရဲ့အမူအရာ တွေကိုဘယ်လို ပြန်တုံ့ပြန်မယ်လို့ထင်လဲ။ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိသေးလဲ။ အဖွဲ့သားတွေထဲမှာရော ဘာအရင်းအမြစ်တွေရှိသေးလဲ။

ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့် အဖွဲ့သားတွေ အိမ်ကွင်းကစားခြင်းမှာအသာစီးမှုတွေရှိလဲ။ သူတို့ကွင်းကို ကောင်းကောင်းသိပြီး သူတို့ကို အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်များလဲ သူတို့ဆီမှာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားနေရာကို သွားကစားရတဲ့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကကော် ခရီးရှည်သွားနေရပြီး ပင်ပန်းသော်လည်းသူတပါးတွေရဲ့နေရာ ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှှီးသောနေရာဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ အနေနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေကိုပါလေ့လာရသည်။ အကယ်၍ သင့်အဖွဲ့သားတွေအိမ်မှာ အင်တာနက်လှိုင်းမရှိခြင်း ဒါမှမဟုတ် အလုပ်သွားဖို့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘတ်(စ်)ကားပေါ် မှာ မီးပွိုင့်ကြောင့် (၂)နာရီလောက်အကြာ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရမယ်ဆိုလျှင် သင့်ရဲ့အဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ထဲတွင် တွေ့ဖို့ရန် တကယ်လိုပါသေးသလာ။ အဖွဲ့သားတွေရန်ကုန်မြို့မှာ တွေ့ဆုံဖို့လိုသေး လား။ တကယ်လို့သင်ကသင့်အဖွဲ့သားတွေကို ရုံးခန်းထဲမှ မိုဒမ်းကရိယာအဟောင်းကို  ပေးသုံးခဲ့လျှင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်မလဲ။ တစ်စုံတစ်ဦးက သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ်အခြေခံပြီး သင့်ရဲ့အမှုအရာကို အဆိုး၊ အကောင်း ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမယ်ဆိုတာကို တွေးကြည့်နိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ အားကစားသမားတွေကို မှန်ကန်တဲ့ အသိပညာတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။

ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင့်ဆီမှာ အဖြေမရှိဘူးဆိုရင် ဝန်ခံလိုက်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့ ။ အဖွဲ့ထဲမှာ စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေတဲ့အရာကို ပိုအာရုံစိုက်ရအောင်။ ( ကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေသော သူ့အဖွဲ့သားများ၏ ပခုံးကို အနောက်မှလာ၍ နှိပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ရင်နှီးအောင်လုပ်လေ့ရှိသော ခေါင်း ဆောင်တစ်ယောက်ကို သတိရမိတယ်။ ) သူ့အဖွဲ့သားတွေနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးလာအောင် လုပ်တာကျွန်တော် တို့အားလုံးသိပါတယ်။ သို့သော် ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် သူနှင့် လိုက်ဖက်မှုမရှိဟုဆိုနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာသည်လည်း အဖွဲ့သားများကို သက်သောင့်သက်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ် သည်။ Bareilly သည် အဖြေကောင်းထွက်လာဖို့ သူ၏ အဖွဲ့သာများ၏ တစ်ယေက်ထဲနေတတ်သူ၊ သူ၏ အလည့်မရောက်ခင် ဘယ်အရာကိုမှ လုပ်လေ့မရှိသူ၊ လက်သည်းကို ဘာမှမကျန်အောင်ကိုက်ပြီး စဉ်းစားတတ်သူများ၏ လုပ်ရပ်များကို မှတ်စုလေ့ရှိသည်။ ဒီအရာသည် အကဲခတ်ရန် အလွန်အရေးပါပြီး အဖွဲ့သားများ၏ သဘာဝနည်းလမ်းဖြစ်သည် သာမက အဖွဲ့သားများကြားမှာ သက်သောင့်သက်သာရှိစေ ပါသည်။ စဉ်းစားမိတဲ့အရာတစ်ခုသည် တာဝန်ယူစိတ်တွေ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာသောအခါ အဖွဲ့ သားများ နားလည်မှု တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်အဖွဲ့သားများသည် သူတို့လုပ်ဆောင်နေသော စာနာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုမှာ ပိုမိုအာရုံစိုက်နေသည်ကို မသိစိတ်နှင့် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပေါ့မလား။ ၎င်းသည်ထိ တွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သောအလုပ်ဖြစ်သလား။ သူတို့၏ကျင်းပနေရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများသည် ဘီစကွတ်ကိုယူလာခြင်း၊ မဲထည့်ပုံးကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကျေနပ်မှုရှိမရှိကို လိုက်နားစွင့်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသော ဆွေမျိုးတွေအကြောင်း မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တော်တော်များများသတိမထားမိကျ ပါဘူး။ သို့သော် အသင်းတစ်ခုရဲ့အောင်မြင်ခြင်း၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်းကြားမှာ ကွာခြားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။

Matthew Gosney   သည် သြစတြေးလျ တိုက်သားဖြစ်ပြီး လူသားတို့အကျိုးဆောင်ရွက်ပြီး ဖွံဖြိုးမှုကို ကူညီပေးသော အဖွဲ့အစည်းတွင် အရာရှိတစ်ယေက်အနေနှင့်လုပ်ဆောင်နေသောသူဖြစ်သည်။

Leadership qualities do not just appear with a new name tag

I love sport. It taught me the joy of winning as a team, empathy for the player who has had a bad day and how to get the best out of people. I was reading Mike Brearley’s The Art of Captaincy, a cricket book and here is what I learnt. Of course, he has a brilliant cricket mind, but cricket is a team sport that requires at least four of the eleven members having ‘their best day’ and the rest being competent enough to assist them. A captain can have a good performance, but three others need to be just as good and the other seven need to help. A captain can have a bad performance, but four others might be on their ‘best day’ and the other seven needs to help. In other words, a leader may or may not have the answer to the problem or be the smartest person in the room, but what he/she should have is the skills to bring the best out in others. What else?

Let’s say you are working on a group assignment at university after working all day or you are working with a disinterested work team. What personalities do you have? What issues might they be facing? How might they react to a gesture from you? How much time do you have? What resources do you and your team have?

Ok, why do teams who play at home have an advantage? They have the support of their home fans and they know the ground. But what about the fact that the away team has to travel a long way and be fatigued when they arrive or they might also be warming up with foreign resources or even experience problems locating the toilet in the facilities. If your team has had to sit for two hours on a bus in Yangon traffic to get to work or they may not have internet at home. Does your team have to meet in downtown Yangon? How would your team member react if you offered them an old modem from the office? You can imagine how someone might react positively or negatively to your gestures based on their personality. The right leader can make the right move with the knowledge of their players.

So if you know you will not have the answer (and humble enough to admit it), why not focus on the group dynamics (within reason – I remember a team leader who would go around and massage the neck of team members as he crept up behind them looking at their computer screens, yuck!) We knew he was trying a new tactic but it did not suit his style and the type of relationship he had developed with his people. It was not natural and made people uncomfortable. Brearley noted some of his team members who would need to be alone or completely switch off before their turn and others would chew their nails until they had none left. These were important observations to make and it made his tactics natural and appropriate.

A curious side thought here, is how one acknowledges the group dynamic developments in university assignments where responsibility is broken up evenly. Would there ever be an unconscious realization from the team that you or your team member is focusing more on fostering a good environment through the ‘humanizing’ they are doing. Is it tangible work? Essentially their work has been managing venues, bringing cookies, setting up the Dropbox, being the ear for inter-group grievances and asking about that sick relative. Most of the time it is not noticed, but it can be the difference between a team win or loss.

Matthew Gosney is an Australian Human Resources Professional working in the Humanitarian and Development Aid industries.