Why Art is a Pursuit You Should Start to Develop

[Zawgyi] ဘာ့ေၾကာင့္ အႏုပညာဟာ သင္စတင္ လိုက္စားသင့္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္သလဲ ? ကၽြန္မတို႕ အႏုပညာလို႕ေျပာၾကတဲ့အခါမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ာ...